เปิดใจให้ไบโพลาร์ ... ใกล้ไกล ไบโพลาร์อุ่นใจ ด้วยจิตเวชทางไกล

Assoc Prof. Pichai Ittasakul
M.D.
05 May 2022
เปิดใจให้ไบโพลาร์ ... ใกล้ไกล ไบโพลาร์อุ่นใจ ด้วยจิตเวชทางไกล
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และบริษัท ซาโนฟี่-อเวนตีส (ประเทศไทย) จำกัด จัดงาน WORLD BIPOLAR DAY 2022 เปิดใจให้ไบโพลาร์ ปี 2 ภายใต้การเสวนาในหัวข้อ ใกล้ไกล ไบโพลาร์อุ่นใจ ด้วยจิตเวชทางไกล ในวันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2565 ซึ่งตรงกับ “วันไบโพลาร์โลก”
Editor's Recommendations