อาการคัดจมูกสำคัญกว่าที่คิด เลือกใช้ยาอย่างไรให้เหมาะสม

Prof Dr. Orapan Poachanukoon
MD, PhD.,
15 Jun 2021
อาการคัดจมูกเป็นอาการที่พบได้บ่อยในเวชปฏิบัติ การวินิจฉัยควรมีการซักประวัติตรวจร่างกายอย่างละเอียด เป้าหมายในการรักษาเพื่อทำให้ผู้ป่วยจมูกโล่งและหายใจสะดวกขึ้น เนื่องจากอาการคัดจมูกเป็นอาการที่เกิดเฉพาะที่ การใช้ยารูปแบบออกฤทธิ์เฉพาะที่ น่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าการใช้ยารับประทานเพื่อลดอาการข้างเคียงที่อวัยวะอื่น และอาจใช้วิธีการใช้ยาร่วมกับการรักษาด้วยวิธีเสริมอื่น ๆ
Editor's Recommendations