Most Read Articles
Christina Lau, 19 Mar 2020
The American Society of Clinical Oncology (ASCO) is collecting and answering questions on caring for cancer patients in the context of the coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic. The first set of frequently asked questions (FAQs), published recently, sheds light on the risk of COVID-19 and its complications in cancer patients, and addresses issues pertinent to the care of cancer patients and decisions on treatment.
22 Jan 2018
In a symposium chaired by Dr Yoon-Sim Yap of the National Cancer Centre Singapore, renowned regional and international experts in the field of breast cancer, Dr Yen-Shen Lu from Taiwan and Professor Nadia Harbeck from Germany, joined her in providing insights on the current treatment landscape of hormone receptor-positive (HR+) advanced breast cancer. In their respective sessions, they each highlighted new therapeutic options including the optimal use of dual blockade therapy for oestrogenreceptor-positive (ER+) advanced breast cancer for patients in Asia. 
13 Oct 2017
Nhằm tìm kiếm phác đồ kết hợp điều trị tối ưu nhất cho bệnh nhân ung thư đại trực tràng tiến xa hoặc di căn, nhiều nghiên cứu đã được tiến hành. So với nghiên cứu pha III FIRE-3 (bevacizumab so với cetuximab) và nghiên cứu pha II PEAK (bevacizumab so với panitumumab), nghiên cứu pha III CALGB/SWOG 80405 có cỡ mẫu lớn hơn. Trong thời gian bắt đầu nghiên cứu CALGB/SWOG 80405, một số bằng chứng mới như giá trị tiên đoán âm trên đáp ứng của nhóm kháng EGFR ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng di căn có KRAS đột biến, hoặc không có lợi ích khi phối hợp 2 kháng thể đơn dòng trong điều trị đã dẫn đến một số thay đổi về thiết kế của nghiên cứu này. Nghiên cứu CALGB/SWOG 80405 đã thực hiện 11 phân tích giữa kỳ trước khi công bố kết quả chính thức trên tạp chí JAMA 2017.
20 Dec 2019
Tại Hội nghị thường niên lần thứ 16 của Hiệp hội Ung thư Thần kinh châu Á (ASNO) diễn ra ở Đài Bắc, Đài Loan, các chuyên gia đã xem xét đánh giá các chứng cứ và chia sẻ kinh nghiệm lâm sàng trong việc sử dụng liệu pháp điện trường điều trị khối u – một phương pháp mới trong điều trị GBM.

Vai trò của liệu pháp điện trường điều trị khối u trong kiểm soát bệnh u nguyên bào thần kinh đệm ác tính (glioblastoma)

20 Dec 2019
Hiện nay, phương pháp chuẩn trong điều trị u nguyên bào thần kinh đệm đa hình – một loại u não nguyên phát xâm lấn có diễn tiến bệnh nhanh (glioblastoma multiforme – GBM) bao gồm phẫu thuật cắt bỏ an toàn nhất cho bệnh nhân, sau đó tiến hành liệu pháp xạ trị và hóa trị đồng thời với temozolomide (TMZ) và tiếp tục sử dụng TMZ trong điều trị duy trì. Tại Hội nghị thường niên lần thứ 16 của Hiệp hội Ung thư Thần kinh châu Á (ASNO) diễn ra ở Đài Bắc, Đài Loan, các chuyên gia đã xem xét đánh giá các chứng cứ và chia sẻ kinh nghiệm lâm sàng trong việc sử dụng liệu pháp điện trường điều trị khối u – một phương pháp mới trong điều trị GBM.Theo TS. Jay-Jiguang Zhu – Trung tâm Khoa học Sức khỏe Houston, Đại học Texas, Hoa Kỳ: “Liệu pháp điện trường điều trị khối u (ĐTĐTU) hoạt động bằng cách thay đổi và can thiệp vào quá trình nguyên phân và phân chia tế bào chất. Khi tiếp xúc với điện trường điều trị khối u, các tế bào ung thư sẽ không thể tiến hành phân chia tế bào và tế bào chất, việc ngừng quá trình nguyên phân kéo dài sẽ dẫn đến chết tế bào. Bằng cách sử dụng tubulin kết hợp với protein huỳnh quang màu xanh lá, chúng tôi nhận thấy liệu pháp ĐTĐTU gây ngừng quá trình nguyên phân bình thường và dẫn đến chết tế bào”.
Digital Edition
Asia's trusted medical magazine for healthcare professionals. Get your MIMS Oncology - Vietnam digital copy today!
Sign In To Download
Editor's Recommendations
Most Read Articles
Christina Lau, 19 Mar 2020
The American Society of Clinical Oncology (ASCO) is collecting and answering questions on caring for cancer patients in the context of the coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic. The first set of frequently asked questions (FAQs), published recently, sheds light on the risk of COVID-19 and its complications in cancer patients, and addresses issues pertinent to the care of cancer patients and decisions on treatment.
22 Jan 2018
In a symposium chaired by Dr Yoon-Sim Yap of the National Cancer Centre Singapore, renowned regional and international experts in the field of breast cancer, Dr Yen-Shen Lu from Taiwan and Professor Nadia Harbeck from Germany, joined her in providing insights on the current treatment landscape of hormone receptor-positive (HR+) advanced breast cancer. In their respective sessions, they each highlighted new therapeutic options including the optimal use of dual blockade therapy for oestrogenreceptor-positive (ER+) advanced breast cancer for patients in Asia. 
13 Oct 2017
Nhằm tìm kiếm phác đồ kết hợp điều trị tối ưu nhất cho bệnh nhân ung thư đại trực tràng tiến xa hoặc di căn, nhiều nghiên cứu đã được tiến hành. So với nghiên cứu pha III FIRE-3 (bevacizumab so với cetuximab) và nghiên cứu pha II PEAK (bevacizumab so với panitumumab), nghiên cứu pha III CALGB/SWOG 80405 có cỡ mẫu lớn hơn. Trong thời gian bắt đầu nghiên cứu CALGB/SWOG 80405, một số bằng chứng mới như giá trị tiên đoán âm trên đáp ứng của nhóm kháng EGFR ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng di căn có KRAS đột biến, hoặc không có lợi ích khi phối hợp 2 kháng thể đơn dòng trong điều trị đã dẫn đến một số thay đổi về thiết kế của nghiên cứu này. Nghiên cứu CALGB/SWOG 80405 đã thực hiện 11 phân tích giữa kỳ trước khi công bố kết quả chính thức trên tạp chí JAMA 2017.
20 Dec 2019
Tại Hội nghị thường niên lần thứ 16 của Hiệp hội Ung thư Thần kinh châu Á (ASNO) diễn ra ở Đài Bắc, Đài Loan, các chuyên gia đã xem xét đánh giá các chứng cứ và chia sẻ kinh nghiệm lâm sàng trong việc sử dụng liệu pháp điện trường điều trị khối u – một phương pháp mới trong điều trị GBM.