Most Read Articles
Natalia Reoutova, 4 days ago

Consistent with the overall outcome of the phase III EF-14 study, elderly patients with newly diagnosed glioblastoma multiforme (GBM) treated with tumour-treating fields (TTFields) and temozolomide (TMZ) showed significantly better overall survival (OS) vs patients on TMZ alone, according to a post-hoc analysis presented at the American Association for cancer Research (AACR) 2020 Virtual Annual Meeting II.

Vai trò của liệu pháp điện trường điều trị khối u trong kiểm soát bệnh u nguyên bào thần kinh đệm ác tính (glioblastoma)

20 Dec 2019
Hiện nay, phương pháp chuẩn trong điều trị u nguyên bào thần kinh đệm đa hình – một loại u não nguyên phát xâm lấn có diễn tiến bệnh nhanh (glioblastoma multiforme – GBM) bao gồm phẫu thuật cắt bỏ an toàn nhất cho bệnh nhân, sau đó tiến hành liệu pháp xạ trị và hóa trị đồng thời với temozolomide (TMZ) và tiếp tục sử dụng TMZ trong điều trị duy trì. Tại Hội nghị thường niên lần thứ 16 của Hiệp hội Ung thư Thần kinh châu Á (ASNO) diễn ra ở Đài Bắc, Đài Loan, các chuyên gia đã xem xét đánh giá các chứng cứ và chia sẻ kinh nghiệm lâm sàng trong việc sử dụng liệu pháp điện trường điều trị khối u – một phương pháp mới trong điều trị GBM.Theo TS. Jay-Jiguang Zhu – Trung tâm Khoa học Sức khỏe Houston, Đại học Texas, Hoa Kỳ: “Liệu pháp điện trường điều trị khối u (ĐTĐTU) hoạt động bằng cách thay đổi và can thiệp vào quá trình nguyên phân và phân chia tế bào chất. Khi tiếp xúc với điện trường điều trị khối u, các tế bào ung thư sẽ không thể tiến hành phân chia tế bào và tế bào chất, việc ngừng quá trình nguyên phân kéo dài sẽ dẫn đến chết tế bào. Bằng cách sử dụng tubulin kết hợp với protein huỳnh quang màu xanh lá, chúng tôi nhận thấy liệu pháp ĐTĐTU gây ngừng quá trình nguyên phân bình thường và dẫn đến chết tế bào”.
Digital Edition
Asia's trusted medical magazine for healthcare professionals. Get your MIMS Oncology - Vietnam digital copy today!
Sign In To Download
Editor's Recommendations
Most Read Articles
Natalia Reoutova, 4 days ago

Consistent with the overall outcome of the phase III EF-14 study, elderly patients with newly diagnosed glioblastoma multiforme (GBM) treated with tumour-treating fields (TTFields) and temozolomide (TMZ) showed significantly better overall survival (OS) vs patients on TMZ alone, according to a post-hoc analysis presented at the American Association for cancer Research (AACR) 2020 Virtual Annual Meeting II.