Most Read Articles
18 May 2020
Với sự phát triển không ngừng của ngành sinh học phân tử, nhiều liệu pháp nhắm đích HER2 tiếp theo sau trastuzumab như pertuzumab, trastuzumab emtansine (T-DM1)… đã được phát triển dựa trên sự kết hợp các cơ chế tác động khác nhau trên con đường dẫn truyền tín hiệu từ thụ thể HER, làm tăng thêm hiệu quả điều trị cho nhiều đối tượng bệnh nhân hơn.
Dr Margaret Shi, 18 May 2020

A blood test is shown to be feasible and safe for early detection of multiple cancers in women with no current or known history of cancer, enabling early treatment with curative intent in a subset of individuals.

Natalia Reoutova, 20 May 2020

Cancer patients infected with coronavirus disease 2019 (COVID-19) appear to be at higher risk of severe outcomes, including death, but cancer type and treatment serve as better predictors, according to recent research presented at the American Association for Cancer Research (AACR) 2020 Virtual Annual Meeting I.

At the time of writing, COVID-19 has spread to more than 200 countries and territories, affecting an estimated 4.5 million people and killing over 300,000. Cancer, on the other hand, is newly diagnosed in 18 million people and takes the lives of 10 million every year.

“We have invited physician scientists who are at the epicentre of the COVID-19 pandemic, taking care of patients with cancer. They gathered prospective information to understand the effects of COVID-19 on patients with cancer, are testing new treatments, and are making this knowledge available to the global research community, so we can all benefit from their experience,” said Professor Antoni Ribas from UCLA Medical Center, Los Angeles, California, US, chairperson of the COVID-19 and cancer plenary session of the meeting.

Pearl Toh, 11 May 2020
Adding trastuzumab to a chemotherapy backbone of carboplatin and paclitaxel led to sustained survival benefit in patients with recurrent/advanced, HER2-positive uterine serous carcinoma compared with chemotherapy alone, according to an updated survival analysis presented at SGO 2020 Meeting.

Vai trò của liệu pháp điện trường điều trị khối u trong kiểm soát bệnh u nguyên bào thần kinh đệm ác tính (glioblastoma)

20 Dec 2019
Hiện nay, phương pháp chuẩn trong điều trị u nguyên bào thần kinh đệm đa hình – một loại u não nguyên phát xâm lấn có diễn tiến bệnh nhanh (glioblastoma multiforme – GBM) bao gồm phẫu thuật cắt bỏ an toàn nhất cho bệnh nhân, sau đó tiến hành liệu pháp xạ trị và hóa trị đồng thời với temozolomide (TMZ) và tiếp tục sử dụng TMZ trong điều trị duy trì. Tại Hội nghị thường niên lần thứ 16 của Hiệp hội Ung thư Thần kinh châu Á (ASNO) diễn ra ở Đài Bắc, Đài Loan, các chuyên gia đã xem xét đánh giá các chứng cứ và chia sẻ kinh nghiệm lâm sàng trong việc sử dụng liệu pháp điện trường điều trị khối u – một phương pháp mới trong điều trị GBM.Theo TS. Jay-Jiguang Zhu – Trung tâm Khoa học Sức khỏe Houston, Đại học Texas, Hoa Kỳ: “Liệu pháp điện trường điều trị khối u (ĐTĐTU) hoạt động bằng cách thay đổi và can thiệp vào quá trình nguyên phân và phân chia tế bào chất. Khi tiếp xúc với điện trường điều trị khối u, các tế bào ung thư sẽ không thể tiến hành phân chia tế bào và tế bào chất, việc ngừng quá trình nguyên phân kéo dài sẽ dẫn đến chết tế bào. Bằng cách sử dụng tubulin kết hợp với protein huỳnh quang màu xanh lá, chúng tôi nhận thấy liệu pháp ĐTĐTU gây ngừng quá trình nguyên phân bình thường và dẫn đến chết tế bào”.
Digital Edition
Asia's trusted medical magazine for healthcare professionals. Get your MIMS Oncology - Vietnam digital copy today!
Sign In To Download
Editor's Recommendations
Most Read Articles
18 May 2020
Với sự phát triển không ngừng của ngành sinh học phân tử, nhiều liệu pháp nhắm đích HER2 tiếp theo sau trastuzumab như pertuzumab, trastuzumab emtansine (T-DM1)… đã được phát triển dựa trên sự kết hợp các cơ chế tác động khác nhau trên con đường dẫn truyền tín hiệu từ thụ thể HER, làm tăng thêm hiệu quả điều trị cho nhiều đối tượng bệnh nhân hơn.
Dr Margaret Shi, 18 May 2020

A blood test is shown to be feasible and safe for early detection of multiple cancers in women with no current or known history of cancer, enabling early treatment with curative intent in a subset of individuals.

Natalia Reoutova, 20 May 2020

Cancer patients infected with coronavirus disease 2019 (COVID-19) appear to be at higher risk of severe outcomes, including death, but cancer type and treatment serve as better predictors, according to recent research presented at the American Association for Cancer Research (AACR) 2020 Virtual Annual Meeting I.

At the time of writing, COVID-19 has spread to more than 200 countries and territories, affecting an estimated 4.5 million people and killing over 300,000. Cancer, on the other hand, is newly diagnosed in 18 million people and takes the lives of 10 million every year.

“We have invited physician scientists who are at the epicentre of the COVID-19 pandemic, taking care of patients with cancer. They gathered prospective information to understand the effects of COVID-19 on patients with cancer, are testing new treatments, and are making this knowledge available to the global research community, so we can all benefit from their experience,” said Professor Antoni Ribas from UCLA Medical Center, Los Angeles, California, US, chairperson of the COVID-19 and cancer plenary session of the meeting.

Pearl Toh, 11 May 2020
Adding trastuzumab to a chemotherapy backbone of carboplatin and paclitaxel led to sustained survival benefit in patients with recurrent/advanced, HER2-positive uterine serous carcinoma compared with chemotherapy alone, according to an updated survival analysis presented at SGO 2020 Meeting.