Most Read Articles
6 days ago
Regardless of birth weight, being obese at preschool age is associated with a greater risk of elevated blood pressure during early childhood, a recent China study has found. A longer duration of breastfeeding appears to help mitigate such a risk.
12 Sep 2020
A novel diagnostic tool, called the Pneumonia Lung Ultrasound Score (PLUS), is an easy, biomarker-derived, and accurate method for detecting acute pneumonia in the very old, a recent study has found.
Audrey Abella, 5 days ago
The novel combination regimen comprising the immune checkpoint inhibitors (ICIs) durvalumab (anti-PD-L1) and tremelimumab (anti-CTLA-4) showed a favourable safety profile and clinical activity for advanced hepatocellular carcinoma (HCC), according to detailed safety data presented at ESMO GI 2020.
11 Sep 2020
Men who use calcium channel blockers (CCBs) are at risk of developing prostate cancer, and the risk increases with the duration of CCB exposure, according to the results of a systematic review and meta-analysis.

TRASTUZUMAB EMTANSINE TRONG ĐIỀU TRỊ BỔ TRỢ UNG THƯ VÚ HER2(+) GIAI ĐOẠN SỚM

07 Aug 2020
T-DM1 đã được phê duyệt sử dụng trong UTV HER2(+) giai đoạn tiến xa hoặc di căn sau điều trị với trastuzumab và hóa trị nhờ có hiệu quả vượt trội, với lợi ích nhiều hơn so với nguy cơ đã được chứng minh trên nhóm dân số bệnh nhân này.(8-11)
Trong bối cảnh UTV HER2(+) giai đoạn sớm, lựa chọn tối ưu để điều trị triệt để là quan trọng cho từng bệnh nhân. Sau điều trị tân bổ trợ, chỉ khoảng 40 – 60% bệnh nhân có thể đạt đáp ứng giải phẫu bệnh hoàn toàn (pCR). Những bệnh nhân mà có tế bào u xâm nhiễm còn sót lại ở thời điểm phẫu thuật sẽ có nguy cơ cao tái phát hoặc tử vong hơn so với bệnh nhân đạt pCR.(12-16)
Vì vậy, lợi ích của T-DM1 đã được nhắm đến nhóm bệnh nhân UTV HER2(+) giai đoạn sớm còn tế bào u sót lại sau điều trị tân bổ trợ. Nghiên cứu KATHERINE là một nghiên cứu quốc tế, pha III, ngẫu nhiên, nhãn mở, có đối chứng nhằm đánh giá vai trò của T-DM1 trong điều trị bổ trợ UTV HER2(+) giai đoạn sớm có tế bào u xâm nhiễm còn sót lại ở thời điểm phẫu thuật sau khi đã hoàn thành phác đồ tân bổ trợ có trastuzumab.(17)
Dựa vào bằng chứng về hiệu quả và an toàn từ nghiên cứu KATHERINE, các hướng dẫn điều trị quốc tế trong thời gian gần đây đã có cập nhật mới về vị trí của T-DM1 trong điều trị bổ trợ UTV HER2(+) giai đoạn sớm cho bệnh nhân có tế bào u xâm nhiễm còn sót lại sau phác đồ tân bổ trợ có kháng HER2.(17-22)
Digital Edition
Asia's trusted medical magazine for healthcare professionals. Get your MIMS Oncology - Vietnam digital copy today!
Sign In To Download
Editor's Recommendations
Most Read Articles
6 days ago
Regardless of birth weight, being obese at preschool age is associated with a greater risk of elevated blood pressure during early childhood, a recent China study has found. A longer duration of breastfeeding appears to help mitigate such a risk.
12 Sep 2020
A novel diagnostic tool, called the Pneumonia Lung Ultrasound Score (PLUS), is an easy, biomarker-derived, and accurate method for detecting acute pneumonia in the very old, a recent study has found.
Audrey Abella, 5 days ago
The novel combination regimen comprising the immune checkpoint inhibitors (ICIs) durvalumab (anti-PD-L1) and tremelimumab (anti-CTLA-4) showed a favourable safety profile and clinical activity for advanced hepatocellular carcinoma (HCC), according to detailed safety data presented at ESMO GI 2020.
11 Sep 2020
Men who use calcium channel blockers (CCBs) are at risk of developing prostate cancer, and the risk increases with the duration of CCB exposure, according to the results of a systematic review and meta-analysis.