Most Read Articles
4 days ago
The use of capsule endoscopy (CE) appears to be effective in the diagnosis of iron deficiency anaemia (IDA), yielding a 33.9-percent yield in this study, with 65.8 percent of patients undergoing further workup and 12.7 percent requiring therapeutic intervention.
Tristan Manalac, 14 May 2020
Liver injuries appear to be more common in severe cases of coronavirus disease 2019 (COVID-19), a new meta-analysis reports.
Pearl Toh, 11 hours ago
Daily intake of sugar-sweetened beverages was associated with elevated triglyceride levels and lower HDL cholesterol levels, both of which are risk factors for cardiovascular disease (CVD), according to the Framingham Heart Study with up to 23 years of follow-up.
18 May 2020
Immobilization or disuse of the forearm leads to impairment in the ability of a protein-rich meal to promote positive muscle amino acid balance, which is aggravated by dietary lipid oversupply, suggests a study. Disuse also lowers postprandial forearm amino acid uptake, but this is not exacerbated under high-fat conditions.

Tiếp cận mới để cải thiện chất lượng sống E-Discovery - Bản tin số 2

06 Dec 2019
U cơ trơn tử cung hay còn gọi là u xơ tử cung (UXTC) là khối u phụ khoa lành tính phổ biến nhất, ảnh hưởng đến 20 – 40% phụ nữ trong độ tuổi sinh sản.(1) Đông Nam Á là khu vực khá đa dạng về sắc tộc, nên việc khảo sát vai trò của sắc tộc trong sự xuất hiện và quản lý UXTC sẽ có giá trị. Trong bài này, chúng ta thảo luận về hai bài báo gần đây nghiên cứu sự khác biệt về tỷ lệ lưu hành và hiệu quả của điều trị UXTC. Thông qua phần thảo luận này, hy vọng sẽ hiểu rõ hơn về UXTC và ứng dụng lâm sàng trong khu vực đa sắc tộc của chúng ta.Sự khác biệt về tỷ lệ lưu hành UXTC giữa các chủng tộc và dân tộc trong nghiên cứu đoàn hệ trên nhiều phụ nữ trẻ không triệu chứng (18-30 tuổi) (2)Nghiên cứu này đặc biệt quan trọng cho khu vực của chúng ta, vì nó cho thấy sự khác biệt tiềm năng về tỷ lệ lưu hành u xơ và các thông số tử cung liên quan ở phụ nữ có nguồn gốc Tây Ban Nha, Đông Á và Nam Á. 177 người tham gia nghiên cứu được siêu âm vào ngày 4 – 11 của chu kỳ kinh bởi chuyên gia để phân tích về kích thước, vị trí và đặc điểm của u xơ có thể quan sát được, độ dày nội mạc tử cung, kích thước tử cung và thể tích buồng trứng.
Digital Edition
Asia's trusted medical magazine for healthcare professionals. Get your MIMS JPOG - Vietnam digital copy today!
Sign In To Download
Editor's Recommendations
Most Read Articles
4 days ago
The use of capsule endoscopy (CE) appears to be effective in the diagnosis of iron deficiency anaemia (IDA), yielding a 33.9-percent yield in this study, with 65.8 percent of patients undergoing further workup and 12.7 percent requiring therapeutic intervention.
Tristan Manalac, 14 May 2020
Liver injuries appear to be more common in severe cases of coronavirus disease 2019 (COVID-19), a new meta-analysis reports.
Pearl Toh, 11 hours ago
Daily intake of sugar-sweetened beverages was associated with elevated triglyceride levels and lower HDL cholesterol levels, both of which are risk factors for cardiovascular disease (CVD), according to the Framingham Heart Study with up to 23 years of follow-up.
18 May 2020
Immobilization or disuse of the forearm leads to impairment in the ability of a protein-rich meal to promote positive muscle amino acid balance, which is aggravated by dietary lipid oversupply, suggests a study. Disuse also lowers postprandial forearm amino acid uptake, but this is not exacerbated under high-fat conditions.