Most Read Articles
Stephen Padilla, Yesterday
Pre-eclampsia (PE) and its related adverse outcomes are not limited to pregnant women with blood pressure (BP) >140/90 mm Hg, according to a study. Those with prehypertensive BP may also benefit from closer monitoring.
Pearl Toh, 4 days ago
Combining the oral GnRH* receptor antagonist relugolix together with oestradiol and the progestin norethindrone helps protect against bone loss induced by oestrogen deprivation associated with the use of GnRH receptor antagonist monotherapy for treating heavy menstrual bleeding, according to the LIBERTY studies released during the ACOG 2020 Meeting.
Audrey Abella, 5 days ago
Women with rheumatoid arthritis (RA) have a reduced risk of breast cancer; similarly, women with breast cancer have a reduced risk of RA, reveals a Swedish study. Moreover, adjuvant antihormonal therapy for breast cancer prevention does not appear to increase the risk of RA.
Roshini Claire Anthony, 20 May 2020

The combination of olaparib and bevacizumab as maintenance therapy for advanced ovarian cancer appears to confer the greatest progression-free survival (PFS) benefit in women without residual macroscopic disease following upfront cytoreductive surgery, according to an analysis of the phase III PAOLA-1* trial.

Tiếp cận mới để cải thiện chất lượng sống E-Discovery - Bản tin số 2

06 Dec 2019
U cơ trơn tử cung hay còn gọi là u xơ tử cung (UXTC) là khối u phụ khoa lành tính phổ biến nhất, ảnh hưởng đến 20 – 40% phụ nữ trong độ tuổi sinh sản.(1) Đông Nam Á là khu vực khá đa dạng về sắc tộc, nên việc khảo sát vai trò của sắc tộc trong sự xuất hiện và quản lý UXTC sẽ có giá trị. Trong bài này, chúng ta thảo luận về hai bài báo gần đây nghiên cứu sự khác biệt về tỷ lệ lưu hành và hiệu quả của điều trị UXTC. Thông qua phần thảo luận này, hy vọng sẽ hiểu rõ hơn về UXTC và ứng dụng lâm sàng trong khu vực đa sắc tộc của chúng ta.Sự khác biệt về tỷ lệ lưu hành UXTC giữa các chủng tộc và dân tộc trong nghiên cứu đoàn hệ trên nhiều phụ nữ trẻ không triệu chứng (18-30 tuổi) (2)Nghiên cứu này đặc biệt quan trọng cho khu vực của chúng ta, vì nó cho thấy sự khác biệt tiềm năng về tỷ lệ lưu hành u xơ và các thông số tử cung liên quan ở phụ nữ có nguồn gốc Tây Ban Nha, Đông Á và Nam Á. 177 người tham gia nghiên cứu được siêu âm vào ngày 4 – 11 của chu kỳ kinh bởi chuyên gia để phân tích về kích thước, vị trí và đặc điểm của u xơ có thể quan sát được, độ dày nội mạc tử cung, kích thước tử cung và thể tích buồng trứng.
Digital Edition
Asia's trusted medical magazine for healthcare professionals. Get your MIMS JPOG - Vietnam digital copy today!
Sign In To Download
Editor's Recommendations
Most Read Articles
Stephen Padilla, Yesterday
Pre-eclampsia (PE) and its related adverse outcomes are not limited to pregnant women with blood pressure (BP) >140/90 mm Hg, according to a study. Those with prehypertensive BP may also benefit from closer monitoring.
Pearl Toh, 4 days ago
Combining the oral GnRH* receptor antagonist relugolix together with oestradiol and the progestin norethindrone helps protect against bone loss induced by oestrogen deprivation associated with the use of GnRH receptor antagonist monotherapy for treating heavy menstrual bleeding, according to the LIBERTY studies released during the ACOG 2020 Meeting.
Audrey Abella, 5 days ago
Women with rheumatoid arthritis (RA) have a reduced risk of breast cancer; similarly, women with breast cancer have a reduced risk of RA, reveals a Swedish study. Moreover, adjuvant antihormonal therapy for breast cancer prevention does not appear to increase the risk of RA.
Roshini Claire Anthony, 20 May 2020

The combination of olaparib and bevacizumab as maintenance therapy for advanced ovarian cancer appears to confer the greatest progression-free survival (PFS) benefit in women without residual macroscopic disease following upfront cytoreductive surgery, according to an analysis of the phase III PAOLA-1* trial.