Most Read Articles
11 Nov 2019
Hội thảo chuyên gia “Giải pháp mới trong điều trị u xơ tử cung” được VPĐD Zuellig Pharma tổ chức vào ngày 18 tháng 06 năm 2019 tại thành phố Hồ Chí Minh nhằm thảo luận giải pháp mới trong điều trị nội khoa u xơ tử cung với ulipristal acetate.

Tiếp cận mới để cải thiện chất lượng sống E-Discovery - Bản tin số 2

06 Dec 2019
U cơ trơn tử cung hay còn gọi là u xơ tử cung (UXTC) là khối u phụ khoa lành tính phổ biến nhất, ảnh hưởng đến 20 – 40% phụ nữ trong độ tuổi sinh sản.(1) Đông Nam Á là khu vực khá đa dạng về sắc tộc, nên việc khảo sát vai trò của sắc tộc trong sự xuất hiện và quản lý UXTC sẽ có giá trị. Trong bài này, chúng ta thảo luận về hai bài báo gần đây nghiên cứu sự khác biệt về tỷ lệ lưu hành và hiệu quả của điều trị UXTC. Thông qua phần thảo luận này, hy vọng sẽ hiểu rõ hơn về UXTC và ứng dụng lâm sàng trong khu vực đa sắc tộc của chúng ta.Sự khác biệt về tỷ lệ lưu hành UXTC giữa các chủng tộc và dân tộc trong nghiên cứu đoàn hệ trên nhiều phụ nữ trẻ không triệu chứng (18-30 tuổi) (2)Nghiên cứu này đặc biệt quan trọng cho khu vực của chúng ta, vì nó cho thấy sự khác biệt tiềm năng về tỷ lệ lưu hành u xơ và các thông số tử cung liên quan ở phụ nữ có nguồn gốc Tây Ban Nha, Đông Á và Nam Á. 177 người tham gia nghiên cứu được siêu âm vào ngày 4 – 11 của chu kỳ kinh bởi chuyên gia để phân tích về kích thước, vị trí và đặc điểm của u xơ có thể quan sát được, độ dày nội mạc tử cung, kích thước tử cung và thể tích buồng trứng.
Digital Edition
Asia's trusted medical magazine for healthcare professionals. Get your MIMS JPOG - Vietnam digital copy today!
Sign In To Download
Editor's Recommendations
Most Read Articles
11 Nov 2019
Hội thảo chuyên gia “Giải pháp mới trong điều trị u xơ tử cung” được VPĐD Zuellig Pharma tổ chức vào ngày 18 tháng 06 năm 2019 tại thành phố Hồ Chí Minh nhằm thảo luận giải pháp mới trong điều trị nội khoa u xơ tử cung với ulipristal acetate.