Most Read Articles
Pearl Toh, 21 Sep 2020
Early and sustained treatments with simplified regimen are the key to achieving good asthma control, said experts during a presentation at the ERS 2020 Congress.
Audrey Abella, 01 Jun 2020
The combination of atezolizumab and bevacizumab (atezo-bev) delivered better overall survival (OS) and progression-free survival (PFS) outcomes than sorafenib in patients with untreated, locally advanced metastatic or unresectable hepatocellular carcinoma (HCC), the phase III IMbrave150 trial has shown.
Stephen Padilla, 4 days ago
Ten countries in the Asia Pacific region, with six coming from Southeast Asia (SEA), have topped the ranking of nations that successfully suppressed the novel coronavirus disease (COVID-19) pandemic, according to The Lancet COVID-19 Commission statement on the 75th session of the United Nations (UN) General Assembly.
Jairia Dela Cruz, 5 days ago
In highly viraemic mothers, initiating treatment with tenofovir alafenamide fumarate (TAF) at the 13th gestational week or later in pregnancy puts a lid on hepatitis B virus (HBV) and prevents vertical transmission when infants receive standard immunoprophylaxis, as shown in a study.

Tiếp cận mới để cải thiện chất lượng sống E-Discovery- Bản tin số 1

17 Oct 2019
Trên lâm sàng, u xơ chiếm một phần ba đến một nửa số trường hợp cắt tử cung và có liên quan đáng kể đến tỷ lệ mắc bệnh và chi phí chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Thật vậy, phương pháp điều trị hiện nay chủ yếu là phẫu thuật và can thiệp xâm lấn; khoảng 3/4 biện pháp điều trị u xơ là cắt tử cung. Tuy nhiên, những cải tiến nổi bật trên lâm sàng hiện đã đưa đến việc sử dụng thuốc điều hòa chọn lọc thụ thể progesterone (SPRM) trong điều trị nội khoa u xơ tử cung (UXTC).(1) Quan điểm mới về mục tiêu điều trị Theo Donnez và cộng sự,(2) mục tiêu của liệu pháp điều trị nội khoa UXTC nên được xem xét từ những quan điểm mới. Trọng tâm lớn nhất là điều trị các triệu chứng do sự hiện diện của u xơ (cường kinh, đau vùng chậu, triệu chứng choán chỗ, vô sinh, v.v.) và trì hoãn hoặc tránh các biện pháp phẫu thuật nếu có thể. Bên cạnh đó, các bác sĩ cần cố gắng ngăn ngừa sự xuất hiện u xơ phát triển ở những phụ nữ có khuynh hướng di truyền cũng như ngăn chặn tái phát sau phẫu thuật ở những bệnh nhân có nguy cơ cao.

Related MIMS Drugs

Digital Edition
Asia's trusted medical magazine for healthcare professionals. Get your MIMS JPOG - Vietnam digital copy today!
Sign In To Download
Editor's Recommendations
Most Read Articles
Pearl Toh, 21 Sep 2020
Early and sustained treatments with simplified regimen are the key to achieving good asthma control, said experts during a presentation at the ERS 2020 Congress.
Audrey Abella, 01 Jun 2020
The combination of atezolizumab and bevacizumab (atezo-bev) delivered better overall survival (OS) and progression-free survival (PFS) outcomes than sorafenib in patients with untreated, locally advanced metastatic or unresectable hepatocellular carcinoma (HCC), the phase III IMbrave150 trial has shown.
Stephen Padilla, 4 days ago
Ten countries in the Asia Pacific region, with six coming from Southeast Asia (SEA), have topped the ranking of nations that successfully suppressed the novel coronavirus disease (COVID-19) pandemic, according to The Lancet COVID-19 Commission statement on the 75th session of the United Nations (UN) General Assembly.
Jairia Dela Cruz, 5 days ago
In highly viraemic mothers, initiating treatment with tenofovir alafenamide fumarate (TAF) at the 13th gestational week or later in pregnancy puts a lid on hepatitis B virus (HBV) and prevents vertical transmission when infants receive standard immunoprophylaxis, as shown in a study.