การป้องกันและการดูแลผู้ป่วยที่เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดสูงจากยา (Prevention and management of drug-induced diabetes)

Pol. Col. Mongkontida Umphonsathien
MD
11 Jan 2022
การป้องกันและการดูแลผู้ป่วยที่เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดสูงจากยา (Prevention and management of drug-induced diabetes)
การดูแลผู้ป่วยที่เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดสูงจากยา หากได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานจากยา มีแนวการรักษาโดยใช้ยาลดระดับนํ้าตาลในเลือดเหมือนกับผู้ปวยเบาหวานทั่วไป ร่วมกับหยุดหรือลดการใช้ยาที่เป็นสาเหตุให้เกิดภาวะนํ้าตาลในเลือดสูง ในกรณีที่เป็นโรคเบาหวานจากการใช้ยาสเตียรอยด์ การใช้อินซูลินเป็นการรักษาที่สำคัญ ส่วนยาชนิดรับประทานที่แนะนำให้พิจารณาคือ 
Editor's Recommendations