สเปรย์พ่นจมูกช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาอาการหวัดได้อย่างไร

15 Feb 2023
สเปรย์พ่นจมูกช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาอาการหวัดได้อย่างไร
 แผนกธุรกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพบริษัท P&G ร่วมกับ CU.D.HIP สนับสนุนงานวิจัยต่อยอดในการพัฒนาวิธีวิเคราะห์ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์สูดพ่นทางจมูกโดยวัดการกระจายและการเกาะติดเยื่อเมือกในโพรงจมูก รวมถึงการประเมินเชิงคุณภาพของอุปกรณ์ระบบนำส่ง เพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อการประยุกต์ใช้ในผู้ป่วย ตัวอย่างผลงานวิจัยแสดงให้เห็นถึงความสม่ำเสมอของปริมาตรสเปรย์ที่พ่นออกจากบรรจุภัณฑ์มากกว่า 99% ตั้งแต่เปิดใช้จนใกล้หมดเฉลี่ยมากกว่า 265 ครั้ง หรือเทียบเท่า 17 วัน อีกทั้งผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการแสดงให้เห็นถึงการกระจายที่สม่ำเสมอและมีคุณสมบัติในการยึดเกาะที่ดีในโพรงจมูก เป็นต้น
Editor's Recommendations