Most Read Articles
Dr. Joseph Delano Fule Robles, 06 May 2019

Gilteritinib, a novel inhibitor of the tyrosine kinase FLT3, improves survival outcomes among patients with relapsed or refractory acute myeloid leukaemia (AML) with FLT3 mutations vs standard chemotherapy, according to results of the phase III ADMIRAL trial reported at the American Association for Cancer Research (AACR) Annual Meeting 2019 held in Atlanta, Georgia, US.

LIỆU PHÁP KHÁNG HER2 TRONG ĐIỀU TRỊ TÂN BỔ TRỢ UNG THƯ VÚ GIAI ĐOẠN SỚM HER2 (+)

27 May 2020
Theo Cục quản lý Thực phẩm – Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), điều trị tân bổ trợ dường như là một thay thế có thể chấp nhận cho điều trị bổ trợ ung thư vú giai đoạn sớm. Vì vậy, FDA cũng đã thiết lập quy trình phê duyệt nhanh cho các thuốc mới có hiệu quả cao dựa trên kết quả các nghiên cứu tân bổ trợ.(2) 
Trastuzumab và pertuzumab là các liệu pháp nhắm đích HER2 đã được đánh giá hiệu quả và tính an toàn trong điều trị ung thư vú HER2 (+) ở nhiều giai đoạn khác nhau. Dữ liệu nghiên cứu ghi nhận trastuzumab và pertuzumab đều có hiệu quả ở cả 2 chế độ điều trị tân bổ trợ và bổ trợ trên bệnh nhân ung thư vú HER2 (+) giai đoạn sớm.(3-6) Đặc biệt, với kết quả cải thiện đáng kể pCR tại vú của bộ đôi trastuzumab và pertuzumab trong nghiên cứu NeoSphere và TRYPHAENA, pertuzumab đã trở thành thuốc đầu tiên được FDA đã phê duyệt nhanh trong điều trị tân bổ trợ (tháng 9/2013) sử dụng tiêu chí đánh giá là pCR.(5)
Digital Edition
Asia's trusted medical magazine for healthcare professionals. Get your MIMS Oncology - Vietnam digital copy today!
Sign In To Download
Editor's Recommendations
Most Read Articles
Dr. Joseph Delano Fule Robles, 06 May 2019

Gilteritinib, a novel inhibitor of the tyrosine kinase FLT3, improves survival outcomes among patients with relapsed or refractory acute myeloid leukaemia (AML) with FLT3 mutations vs standard chemotherapy, according to results of the phase III ADMIRAL trial reported at the American Association for Cancer Research (AACR) Annual Meeting 2019 held in Atlanta, Georgia, US.