Most Read Articles
Natalia Reoutova, 17 Jul 2020

At a median follow-up of 22.9 months, atezolizumab plus carboplatin and etoposide (CP/ET), given as a first-line treatment, continued to demonstrate an improvement in overall survival (OS) vs placebo plus CP/ET in patients with extensive-stage small-cell lung cancer (ES-SCLC), according to updated results of the IMpower133 trial presented at the American Association for cancer Research (AACR) 2020 Virtual Annual Meeting II.

LIỆU PHÁP KHÁNG HER2 THẾ HỆ MỚI TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ VÚ HER2 (+) DI CĂN HOẶC TÁI PHÁT

18 May 2020
Sự ra đời của các liệu pháp nhắm đích HER2 đã làm thay đổi ngoạn mục về quan điểm điều trị ung thư vú (UTV), với sự cải thiện sống còn đáng kể cho bệnh nhân UTV HER2 (+). Trastuzumab là kháng thể đơn dòng ức chế thụ thể HER2 đầu tiên đã đi vào lịch sử điều trị UTV HER2 (+), nhờ khả năng kéo dài thời gian sống còn cho bệnh nhân UTV từ giai đoạn sớm cho đến khi đã có di căn. 
Với sự phát triển không ngừng của ngành sinh học phân tử, nhiều liệu pháp nhắm đích HER2 tiếp theo sau trastuzumab như pertuzumab, trastuzumab emtansine (T-DM1)… đã được phát triển dựa trên sự kết hợp các cơ chế tác động khác nhau trên con đường dẫn truyền tín hiệu từ thụ thể HER, làm tăng thêm hiệu quả điều trị cho nhiều đối tượng bệnh nhân hơn. 
Trong thời gian gần đây, dựa vào bằng chứng về hiệu quả và an toàn từ những nghiên cứu lâm sàng quan trọng, pertuzumab và T-DM1 đều đã được các cơ quan quản lý dược tại Hoa Kỳ (FDA) và châu Âu (EMA) chấp thuận trong điều trị cho bệnh nhân UTV HER2 (+).(1-4)
Digital Edition
Asia's trusted medical magazine for healthcare professionals. Get your MIMS Oncology - Vietnam digital copy today!
Sign In To Download
Editor's Recommendations
Most Read Articles
Natalia Reoutova, 17 Jul 2020

At a median follow-up of 22.9 months, atezolizumab plus carboplatin and etoposide (CP/ET), given as a first-line treatment, continued to demonstrate an improvement in overall survival (OS) vs placebo plus CP/ET in patients with extensive-stage small-cell lung cancer (ES-SCLC), according to updated results of the IMpower133 trial presented at the American Association for cancer Research (AACR) 2020 Virtual Annual Meeting II.