Most Read Articles
Natalia Reoutova, 20 May 2020

Cancer patients infected with coronavirus disease 2019 (COVID-19) appear to be at higher risk of severe outcomes, including death, but cancer type and treatment serve as better predictors, according to recent research presented at the American Association for Cancer Research (AACR) 2020 Virtual Annual Meeting I.

At the time of writing, COVID-19 has spread to more than 200 countries and territories, affecting an estimated 4.5 million people and killing over 300,000. Cancer, on the other hand, is newly diagnosed in 18 million people and takes the lives of 10 million every year.

“We have invited physician scientists who are at the epicentre of the COVID-19 pandemic, taking care of patients with cancer. They gathered prospective information to understand the effects of COVID-19 on patients with cancer, are testing new treatments, and are making this knowledge available to the global research community, so we can all benefit from their experience,” said Professor Antoni Ribas from UCLA Medical Center, Los Angeles, California, US, chairperson of the COVID-19 and cancer plenary session of the meeting.

13 Oct 2017
Nhằm tìm kiếm phác đồ kết hợp điều trị tối ưu nhất cho bệnh nhân ung thư đại trực tràng tiến xa hoặc di căn, nhiều nghiên cứu đã được tiến hành. So với nghiên cứu pha III FIRE-3 (bevacizumab so với cetuximab) và nghiên cứu pha II PEAK (bevacizumab so với panitumumab), nghiên cứu pha III CALGB/SWOG 80405 có cỡ mẫu lớn hơn. Trong thời gian bắt đầu nghiên cứu CALGB/SWOG 80405, một số bằng chứng mới như giá trị tiên đoán âm trên đáp ứng của nhóm kháng EGFR ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng di căn có KRAS đột biến, hoặc không có lợi ích khi phối hợp 2 kháng thể đơn dòng trong điều trị đã dẫn đến một số thay đổi về thiết kế của nghiên cứu này. Nghiên cứu CALGB/SWOG 80405 đã thực hiện 11 phân tích giữa kỳ trước khi công bố kết quả chính thức trên tạp chí JAMA 2017.
Dr. Alexander Drilon, 19 Jul 2017
With the dramatic evolution of sequencing technology and emergence of effective targeted therapies, using a comprehensive molecular approach to guide treatment decisions is becoming more accessible and applicable in the clinic. At the recent Foundation Medicine meeting in Hong Kong, Dr Alexander Drilon, clinical director of the Early Drug Development Service at Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC), New York, US, discussed the current landscape and potential benefits of comprehensive molecular profiling in non-small cell lung cancer (NSCLC).
20 Dec 2019
Tại Hội nghị thường niên lần thứ 16 của Hiệp hội Ung thư Thần kinh châu Á (ASNO) diễn ra ở Đài Bắc, Đài Loan, các chuyên gia đã xem xét đánh giá các chứng cứ và chia sẻ kinh nghiệm lâm sàng trong việc sử dụng liệu pháp điện trường điều trị khối u – một phương pháp mới trong điều trị GBM.

LIỆU PHÁP KHÁNG HER2 THẾ HỆ MỚI TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ VÚ HER2 (+) DI CĂN HOẶC TÁI PHÁT

18 May 2020
Sự ra đời của các liệu pháp nhắm đích HER2 đã làm thay đổi ngoạn mục về quan điểm điều trị ung thư vú (UTV), với sự cải thiện sống còn đáng kể cho bệnh nhân UTV HER2 (+). Trastuzumab là kháng thể đơn dòng ức chế thụ thể HER2 đầu tiên đã đi vào lịch sử điều trị UTV HER2 (+), nhờ khả năng kéo dài thời gian sống còn cho bệnh nhân UTV từ giai đoạn sớm cho đến khi đã có di căn. 
Với sự phát triển không ngừng của ngành sinh học phân tử, nhiều liệu pháp nhắm đích HER2 tiếp theo sau trastuzumab như pertuzumab, trastuzumab emtansine (T-DM1)… đã được phát triển dựa trên sự kết hợp các cơ chế tác động khác nhau trên con đường dẫn truyền tín hiệu từ thụ thể HER, làm tăng thêm hiệu quả điều trị cho nhiều đối tượng bệnh nhân hơn. 
Trong thời gian gần đây, dựa vào bằng chứng về hiệu quả và an toàn từ những nghiên cứu lâm sàng quan trọng, pertuzumab và T-DM1 đều đã được các cơ quan quản lý dược tại Hoa Kỳ (FDA) và châu Âu (EMA) chấp thuận trong điều trị cho bệnh nhân UTV HER2 (+).(1-4)
Digital Edition
Asia's trusted medical magazine for healthcare professionals. Get your MIMS Oncology - Vietnam digital copy today!
Sign In To Download
Editor's Recommendations
Most Read Articles
Natalia Reoutova, 20 May 2020

Cancer patients infected with coronavirus disease 2019 (COVID-19) appear to be at higher risk of severe outcomes, including death, but cancer type and treatment serve as better predictors, according to recent research presented at the American Association for Cancer Research (AACR) 2020 Virtual Annual Meeting I.

At the time of writing, COVID-19 has spread to more than 200 countries and territories, affecting an estimated 4.5 million people and killing over 300,000. Cancer, on the other hand, is newly diagnosed in 18 million people and takes the lives of 10 million every year.

“We have invited physician scientists who are at the epicentre of the COVID-19 pandemic, taking care of patients with cancer. They gathered prospective information to understand the effects of COVID-19 on patients with cancer, are testing new treatments, and are making this knowledge available to the global research community, so we can all benefit from their experience,” said Professor Antoni Ribas from UCLA Medical Center, Los Angeles, California, US, chairperson of the COVID-19 and cancer plenary session of the meeting.

13 Oct 2017
Nhằm tìm kiếm phác đồ kết hợp điều trị tối ưu nhất cho bệnh nhân ung thư đại trực tràng tiến xa hoặc di căn, nhiều nghiên cứu đã được tiến hành. So với nghiên cứu pha III FIRE-3 (bevacizumab so với cetuximab) và nghiên cứu pha II PEAK (bevacizumab so với panitumumab), nghiên cứu pha III CALGB/SWOG 80405 có cỡ mẫu lớn hơn. Trong thời gian bắt đầu nghiên cứu CALGB/SWOG 80405, một số bằng chứng mới như giá trị tiên đoán âm trên đáp ứng của nhóm kháng EGFR ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng di căn có KRAS đột biến, hoặc không có lợi ích khi phối hợp 2 kháng thể đơn dòng trong điều trị đã dẫn đến một số thay đổi về thiết kế của nghiên cứu này. Nghiên cứu CALGB/SWOG 80405 đã thực hiện 11 phân tích giữa kỳ trước khi công bố kết quả chính thức trên tạp chí JAMA 2017.
Dr. Alexander Drilon, 19 Jul 2017
With the dramatic evolution of sequencing technology and emergence of effective targeted therapies, using a comprehensive molecular approach to guide treatment decisions is becoming more accessible and applicable in the clinic. At the recent Foundation Medicine meeting in Hong Kong, Dr Alexander Drilon, clinical director of the Early Drug Development Service at Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC), New York, US, discussed the current landscape and potential benefits of comprehensive molecular profiling in non-small cell lung cancer (NSCLC).
20 Dec 2019
Tại Hội nghị thường niên lần thứ 16 của Hiệp hội Ung thư Thần kinh châu Á (ASNO) diễn ra ở Đài Bắc, Đài Loan, các chuyên gia đã xem xét đánh giá các chứng cứ và chia sẻ kinh nghiệm lâm sàng trong việc sử dụng liệu pháp điện trường điều trị khối u – một phương pháp mới trong điều trị GBM.