Most Read Articles
Natalia Reoutova, 20 May 2020

Cancer patients infected with coronavirus disease 2019 (COVID-19) appear to be at higher risk of severe outcomes, including death, but cancer type and treatment serve as better predictors, according to recent research presented at the American Association for Cancer Research (AACR) 2020 Virtual Annual Meeting I.

At the time of writing, COVID-19 has spread to more than 200 countries and territories, affecting an estimated 4.5 million people and killing over 300,000. Cancer, on the other hand, is newly diagnosed in 18 million people and takes the lives of 10 million every year.

“We have invited physician scientists who are at the epicentre of the COVID-19 pandemic, taking care of patients with cancer. They gathered prospective information to understand the effects of COVID-19 on patients with cancer, are testing new treatments, and are making this knowledge available to the global research community, so we can all benefit from their experience,” said Professor Antoni Ribas from UCLA Medical Center, Los Angeles, California, US, chairperson of the COVID-19 and cancer plenary session of the meeting.

13 Oct 2017
Nhằm tìm kiếm phác đồ kết hợp điều trị tối ưu nhất cho bệnh nhân ung thư đại trực tràng tiến xa hoặc di căn, nhiều nghiên cứu đã được tiến hành. So với nghiên cứu pha III FIRE-3 (bevacizumab so với cetuximab) và nghiên cứu pha II PEAK (bevacizumab so với panitumumab), nghiên cứu pha III CALGB/SWOG 80405 có cỡ mẫu lớn hơn. Trong thời gian bắt đầu nghiên cứu CALGB/SWOG 80405, một số bằng chứng mới như giá trị tiên đoán âm trên đáp ứng của nhóm kháng EGFR ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng di căn có KRAS đột biến, hoặc không có lợi ích khi phối hợp 2 kháng thể đơn dòng trong điều trị đã dẫn đến một số thay đổi về thiết kế của nghiên cứu này. Nghiên cứu CALGB/SWOG 80405 đã thực hiện 11 phân tích giữa kỳ trước khi công bố kết quả chính thức trên tạp chí JAMA 2017.
Dr. Alexander Drilon, 19 Jul 2017
With the dramatic evolution of sequencing technology and emergence of effective targeted therapies, using a comprehensive molecular approach to guide treatment decisions is becoming more accessible and applicable in the clinic. At the recent Foundation Medicine meeting in Hong Kong, Dr Alexander Drilon, clinical director of the Early Drug Development Service at Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC), New York, US, discussed the current landscape and potential benefits of comprehensive molecular profiling in non-small cell lung cancer (NSCLC).
20 Dec 2019
Tại Hội nghị thường niên lần thứ 16 của Hiệp hội Ung thư Thần kinh châu Á (ASNO) diễn ra ở Đài Bắc, Đài Loan, các chuyên gia đã xem xét đánh giá các chứng cứ và chia sẻ kinh nghiệm lâm sàng trong việc sử dụng liệu pháp điện trường điều trị khối u – một phương pháp mới trong điều trị GBM.

KẾT HỢP PERTUZUMAB VÀ TRASTUZUMAB TRONG ĐIỀU TRỊ BỔ TRỢ UNG THƯ VÚ HER2 (+) GIAI ĐOẠN SỚM: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU APHINITY

28 Apr 2020
Trastuzumab là kháng thể đơn dòng kháng thụ thể HER2 đầu tiên, hiện vẫn đang là liệu pháp chuẩn kết hợp với hóa trị trong điều trị bổ trợ ung thư vú HER2 (+) giai đoạn sớm, với lợi ích làm giảm đáng kể nguy cơ tái phát bệnh và tử vong.(1-4) Trong khi đó, pertuzumab là 1 kháng thể đơn dòng kháng thụ thể HER2 khác (có vị trí gắn kết khác so với trastuzumab) có tác động ức chế sự dị nhị trùng hóa giữa thụ thể HER2 và các thụ thể khác trong cùng họ HER.(5) Như vậy, pertuzumab và trastuzumab có cơ chế tác động khác nhau và bổ sung cho nhau trong việc ức chế con đường dẫn truyền tín hiệu tế bào từ thụ thể HER2.(6) Cả 2 kháng thể đơn dòng này đều có tác dụng gây độc tế bào qua trung gian tế bào phụ thuộc kháng thể (ADCC).(7) 
Dựa vào các bằng chứng về lợi ích cải thiện sống không bệnh tiến triển (PFS) và sống còn toàn bộ (OS), liệu pháp bộ đôi kháng thể đơn dòng kháng HER2 pertuzumab và trastuzumab kết hợp với docetaxel đã được xem là điều trị chuẩn bước 1 ung thư vú HER2 (+) giai đoạn tiến xa.(8-10) 
Trong điều trị tân bổ trợ trên bệnh nhân ung thư vú HER2 (+) giai đoạn sớm, sự kết hợp pertuzumab, trastuzumab và docetaxel (dữ liệu nghiên cứu NeoSphere) làm tăng đáng kể tỷ lệ đáp ứng hoàn toàn theo mô học (pCR) từ 29% lên đến 45.8% (P =0.0141).(11) Kết quả này là nền tảng cho việc phê duyệt pertuzumab trong điều trị tân bổ trợ ung thư vú HER2 (+) giai đoạn sớm.(7) 
Tiếp sau đó, nhóm nghiên cứu quốc tế về bệnh vú (the Breast International Group) đã thiết kế nghiên cứu APHINITY trong bối cảnh điều trị bổ trợ. Đây là nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả của việc bổ sung pertuzumab vào phác đồ điều trị bổ trợ có trastuzumab trên bệnh nhân ung thư vú HER2 (+) giai đoạn sớm. Kết quả chính thức đã được công bố trên tạp chí New England Journal of Medicine năm 2017.(7)
Digital Edition
Asia's trusted medical magazine for healthcare professionals. Get your MIMS Oncology - Vietnam digital copy today!
Sign In To Download
Editor's Recommendations
Most Read Articles
Natalia Reoutova, 20 May 2020

Cancer patients infected with coronavirus disease 2019 (COVID-19) appear to be at higher risk of severe outcomes, including death, but cancer type and treatment serve as better predictors, according to recent research presented at the American Association for Cancer Research (AACR) 2020 Virtual Annual Meeting I.

At the time of writing, COVID-19 has spread to more than 200 countries and territories, affecting an estimated 4.5 million people and killing over 300,000. Cancer, on the other hand, is newly diagnosed in 18 million people and takes the lives of 10 million every year.

“We have invited physician scientists who are at the epicentre of the COVID-19 pandemic, taking care of patients with cancer. They gathered prospective information to understand the effects of COVID-19 on patients with cancer, are testing new treatments, and are making this knowledge available to the global research community, so we can all benefit from their experience,” said Professor Antoni Ribas from UCLA Medical Center, Los Angeles, California, US, chairperson of the COVID-19 and cancer plenary session of the meeting.

13 Oct 2017
Nhằm tìm kiếm phác đồ kết hợp điều trị tối ưu nhất cho bệnh nhân ung thư đại trực tràng tiến xa hoặc di căn, nhiều nghiên cứu đã được tiến hành. So với nghiên cứu pha III FIRE-3 (bevacizumab so với cetuximab) và nghiên cứu pha II PEAK (bevacizumab so với panitumumab), nghiên cứu pha III CALGB/SWOG 80405 có cỡ mẫu lớn hơn. Trong thời gian bắt đầu nghiên cứu CALGB/SWOG 80405, một số bằng chứng mới như giá trị tiên đoán âm trên đáp ứng của nhóm kháng EGFR ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng di căn có KRAS đột biến, hoặc không có lợi ích khi phối hợp 2 kháng thể đơn dòng trong điều trị đã dẫn đến một số thay đổi về thiết kế của nghiên cứu này. Nghiên cứu CALGB/SWOG 80405 đã thực hiện 11 phân tích giữa kỳ trước khi công bố kết quả chính thức trên tạp chí JAMA 2017.
Dr. Alexander Drilon, 19 Jul 2017
With the dramatic evolution of sequencing technology and emergence of effective targeted therapies, using a comprehensive molecular approach to guide treatment decisions is becoming more accessible and applicable in the clinic. At the recent Foundation Medicine meeting in Hong Kong, Dr Alexander Drilon, clinical director of the Early Drug Development Service at Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC), New York, US, discussed the current landscape and potential benefits of comprehensive molecular profiling in non-small cell lung cancer (NSCLC).
20 Dec 2019
Tại Hội nghị thường niên lần thứ 16 của Hiệp hội Ung thư Thần kinh châu Á (ASNO) diễn ra ở Đài Bắc, Đài Loan, các chuyên gia đã xem xét đánh giá các chứng cứ và chia sẻ kinh nghiệm lâm sàng trong việc sử dụng liệu pháp điện trường điều trị khối u – một phương pháp mới trong điều trị GBM.