Most Read Articles
20 Dec 2019
Tại Hội nghị thường niên lần thứ 16 của Hiệp hội Ung thư Thần kinh châu Á (ASNO) diễn ra ở Đài Bắc, Đài Loan, các chuyên gia đã xem xét đánh giá các chứng cứ và chia sẻ kinh nghiệm lâm sàng trong việc sử dụng liệu pháp điện trường điều trị khối u – một phương pháp mới trong điều trị GBM.

KẾT HỢP PERTUZUMAB VÀ TRASTUZUMAB TRONG ĐIỀU TRỊ BỔ TRỢ UNG THƯ VÚ HER2 (+) GIAI ĐOẠN SỚM: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU APHINITY

28 Apr 2020
Trastuzumab là kháng thể đơn dòng kháng thụ thể HER2 đầu tiên, hiện vẫn đang là liệu pháp chuẩn kết hợp với hóa trị trong điều trị bổ trợ ung thư vú HER2 (+) giai đoạn sớm, với lợi ích làm giảm đáng kể nguy cơ tái phát bệnh và tử vong.(1-4) Trong khi đó, pertuzumab là 1 kháng thể đơn dòng kháng thụ thể HER2 khác (có vị trí gắn kết khác so với trastuzumab) có tác động ức chế sự dị nhị trùng hóa giữa thụ thể HER2 và các thụ thể khác trong cùng họ HER.(5) Như vậy, pertuzumab và trastuzumab có cơ chế tác động khác nhau và bổ sung cho nhau trong việc ức chế con đường dẫn truyền tín hiệu tế bào từ thụ thể HER2.(6) Cả 2 kháng thể đơn dòng này đều có tác dụng gây độc tế bào qua trung gian tế bào phụ thuộc kháng thể (ADCC).(7) 
Dựa vào các bằng chứng về lợi ích cải thiện sống không bệnh tiến triển (PFS) và sống còn toàn bộ (OS), liệu pháp bộ đôi kháng thể đơn dòng kháng HER2 pertuzumab và trastuzumab kết hợp với docetaxel đã được xem là điều trị chuẩn bước 1 ung thư vú HER2 (+) giai đoạn tiến xa.(8-10) 
Trong điều trị tân bổ trợ trên bệnh nhân ung thư vú HER2 (+) giai đoạn sớm, sự kết hợp pertuzumab, trastuzumab và docetaxel (dữ liệu nghiên cứu NeoSphere) làm tăng đáng kể tỷ lệ đáp ứng hoàn toàn theo mô học (pCR) từ 29% lên đến 45.8% (P =0.0141).(11) Kết quả này là nền tảng cho việc phê duyệt pertuzumab trong điều trị tân bổ trợ ung thư vú HER2 (+) giai đoạn sớm.(7) 
Tiếp sau đó, nhóm nghiên cứu quốc tế về bệnh vú (the Breast International Group) đã thiết kế nghiên cứu APHINITY trong bối cảnh điều trị bổ trợ. Đây là nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả của việc bổ sung pertuzumab vào phác đồ điều trị bổ trợ có trastuzumab trên bệnh nhân ung thư vú HER2 (+) giai đoạn sớm. Kết quả chính thức đã được công bố trên tạp chí New England Journal of Medicine năm 2017.(7)
Digital Edition
Asia's trusted medical magazine for healthcare professionals. Get your MIMS Oncology - Vietnam digital copy today!
Sign In To Download
Editor's Recommendations
Most Read Articles
20 Dec 2019
Tại Hội nghị thường niên lần thứ 16 của Hiệp hội Ung thư Thần kinh châu Á (ASNO) diễn ra ở Đài Bắc, Đài Loan, các chuyên gia đã xem xét đánh giá các chứng cứ và chia sẻ kinh nghiệm lâm sàng trong việc sử dụng liệu pháp điện trường điều trị khối u – một phương pháp mới trong điều trị GBM.