Most Read Articles
Natalia Reoutova, 17 Jul 2020

At a median follow-up of 22.9 months, atezolizumab plus carboplatin and etoposide (CP/ET), given as a first-line treatment, continued to demonstrate an improvement in overall survival (OS) vs placebo plus CP/ET in patients with extensive-stage small-cell lung cancer (ES-SCLC), according to updated results of the IMpower133 trial presented at the American Association for cancer Research (AACR) 2020 Virtual Annual Meeting II.

HIỆU QUẢ VÀ TÍNH AN TOÀN CỦA PEMBROLIZUMAB TRONG UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN NGUYÊN PHÁT TIẾN TRIỂN SAU ĐIỀU TRỊ VỚI SORAFENIB

07 May 2020
Ung thư biểu mô tế bào gan nguyên phát (UTBMTBG) là nguyên nhân gây tử vong do ung thư hàng đầu trên thế giới. Mặc dù đã có những lựa chọn điều trị triệt để cho bệnh nhân giai đoạn sớm như phẫu thuật cắt gan, ghép gan hoặc phá hủy khối u, nhưng hầu hết bệnh nhân thường được chẩn đoán ở giai đoạn bệnh tiến triển, không thể phẫu thuật được.(1) 
UTBMTBG giai đoạn tiến triển ít có lựa chọn điều trị. Một số liệu pháp có sẵn như sorafenib và các thuốc ức chế tyrosin kinase khác đã cho thấy có liên quan đến độc tính mặc dù có cải thiện thêm về sống còn.(2) 
Pembrolizumab là một kháng thể đơn dòng kháng PD-1, có hoạt tính kháng bướu, được chứng minh hiệu quả trong nhiều bệnh lý ung thư khác nhau như: u hắc tố, ung thư phổi không tế bào nhỏ, ung thư đầu cổ…với hồ sơ an toàn có thể quản lý được.(3) Vì vậy, vai trò của pembrolizumab cũng đã được đánh giá trên bệnh nhân UTBMTBG qua nghiên cứu KEYNOTE-224.
Digital Edition
Asia's trusted medical magazine for healthcare professionals. Get your MIMS Oncology - Vietnam digital copy today!
Sign In To Download
Editor's Recommendations
Most Read Articles
Natalia Reoutova, 17 Jul 2020

At a median follow-up of 22.9 months, atezolizumab plus carboplatin and etoposide (CP/ET), given as a first-line treatment, continued to demonstrate an improvement in overall survival (OS) vs placebo plus CP/ET in patients with extensive-stage small-cell lung cancer (ES-SCLC), according to updated results of the IMpower133 trial presented at the American Association for cancer Research (AACR) 2020 Virtual Annual Meeting II.