Most Read Articles
Jairia Dela Cruz, 19 Feb 2020
A diet low in fat and high in fibre seems well tolerated in patients with ulcerative colitis, not contributing to increased inflammation while significantly increasing populations of Faecalibacterium prausnitzii, according to a study presented at the 2020 Crohn's & Colitis Congress.
Audrey Abella, 25 Nov 2020
Reductions in liver fat and adipose tissue volumes were sustained in patients with type 2 diabetes (T2D) with the addition of the SGLT-2* inhibitor dapagliflozin (DAPA) and the DPP-4** inhibitor saxagliptin (SAXA) to metformin (MET), compared with a regimen comprising glimepiride (GLIM)+MET, according to the extension period results of a phase IIIb trial.

HIỆU QUẢ CỦA PHOSPHOLIPID THIẾT YẾU TRÊN BỆNH GAN NHIỄM MỠ KHÔNG DO RƯỢU

27 Oct 2020
Theo ước tính, tỷ lệ lưu hành của bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD) trên toàn thế giới là 25%.1 Mặc dù vậy, nhiều bệnh nhân với NAFLD vẫn chưa được chẩn đoán.2 NAFLD có thể không có triệu chứng trong vòng nhiều năm, hoặc có thể tiến triển thành xơ gan và ung thư biểu mô tế bào gan (HCC).7 Hiệu quả của phospholipid thiết yếu (EPL) trên bệnh nhân NAFLD đã được đánh giá rõ hơn qua các nghiên cứu.11,12
Editor's Recommendations
Most Read Articles
Jairia Dela Cruz, 19 Feb 2020
A diet low in fat and high in fibre seems well tolerated in patients with ulcerative colitis, not contributing to increased inflammation while significantly increasing populations of Faecalibacterium prausnitzii, according to a study presented at the 2020 Crohn's & Colitis Congress.
Audrey Abella, 25 Nov 2020
Reductions in liver fat and adipose tissue volumes were sustained in patients with type 2 diabetes (T2D) with the addition of the SGLT-2* inhibitor dapagliflozin (DAPA) and the DPP-4** inhibitor saxagliptin (SAXA) to metformin (MET), compared with a regimen comprising glimepiride (GLIM)+MET, according to the extension period results of a phase IIIb trial.