Most Read Articles
18 May 2020
Với sự phát triển không ngừng của ngành sinh học phân tử, nhiều liệu pháp nhắm đích HER2 tiếp theo sau trastuzumab như pertuzumab, trastuzumab emtansine (T-DM1)… đã được phát triển dựa trên sự kết hợp các cơ chế tác động khác nhau trên con đường dẫn truyền tín hiệu từ thụ thể HER, làm tăng thêm hiệu quả điều trị cho nhiều đối tượng bệnh nhân hơn.
Dr Margaret Shi, 18 May 2020

A blood test is shown to be feasible and safe for early detection of multiple cancers in women with no current or known history of cancer, enabling early treatment with curative intent in a subset of individuals.

Natalia Reoutova, 20 May 2020

Cancer patients infected with coronavirus disease 2019 (COVID-19) appear to be at higher risk of severe outcomes, including death, but cancer type and treatment serve as better predictors, according to recent research presented at the American Association for Cancer Research (AACR) 2020 Virtual Annual Meeting I.

At the time of writing, COVID-19 has spread to more than 200 countries and territories, affecting an estimated 4.5 million people and killing over 300,000. Cancer, on the other hand, is newly diagnosed in 18 million people and takes the lives of 10 million every year.

“We have invited physician scientists who are at the epicentre of the COVID-19 pandemic, taking care of patients with cancer. They gathered prospective information to understand the effects of COVID-19 on patients with cancer, are testing new treatments, and are making this knowledge available to the global research community, so we can all benefit from their experience,” said Professor Antoni Ribas from UCLA Medical Center, Los Angeles, California, US, chairperson of the COVID-19 and cancer plenary session of the meeting.

Pearl Toh, 11 May 2020
Adding trastuzumab to a chemotherapy backbone of carboplatin and paclitaxel led to sustained survival benefit in patients with recurrent/advanced, HER2-positive uterine serous carcinoma compared with chemotherapy alone, according to an updated survival analysis presented at SGO 2020 Meeting.

HIỆU QUẢ & AN TOÀN TRÊN TIM CỦA KẾT HỢP PERTUZUMAB VÀ TRASTUZUMAB VỚI CÁC LIỆU PHÁP HÓA TRỊ CÓ HOẶC KHÔNG CÓ ANTHRACYCLINE TRONG ĐIỀU TRỊ TÂN BỔ TRỢ UNG THƯ VÚ GIAI ĐOẠN SỚM HER2 (+): KẾT QUẢ THEO DÕI DÀI HẠN TỪ NGHIÊN CỨU PHA II NGẪU NHIÊN TRYPHAENA

12 May 2020
Liệu pháp bộ đôi kháng thể đơn dòng kháng HER2 pertuzumab và trastuzumab trong điều trị ung thư vú với thụ thể HER2 dương tính được ghi nhận có hiệu quả ức chế con đường dẫn truyền tín hiệu tế bào toàn diện hơn so với từng kháng thể đơn dòng riêng lẻ.(1,2) Các nghiên cứu NeoSphere và TRYPHAENA đã cho thấy lợi ích về hiệu quả và an toàn của kết hợp bộ đôi pertuzumab và trastuzumab với docetaxel trong điều trị tân bổ trợ ung thư vú HER2 dương tính giai đoạn sớm.(3,4)
… Nhiều nghiên cứu về các liệu pháp kháng HER2 (kể cả phân tích gộp) đã cho thấy mối liên hệ giữa pCR sau điều trị tân bổ trợ với lợi ích dài hạn như sống không bệnh (DFS), sống không bệnh tiến triển (PFS), sống không biến cố (EFS) và sống còn toàn bộ (OS). Theo FDA và EMA, tpCR được xem là tiêu chí thích hợp nhất để đánh giá trong các nghiên cứu lâm sàng hỗ trợ cho việc phê duyệt nhanh thuốc mới.
Sau 5 năm kể từ khi bệnh nhân cuối cùng được phân ngẫu nhiên, kết quả của các tiêu chí về hiệu quả và an toàn dài hạn trên tim mạch trong nghiên cứu TRYPHAENA đã được công bố. Ngoài ra, một phân tích với tính chất mô tả cũng đã được thực hiện từ dữ liệu TRYPHAENA nhằm khảo sát mối tương quan giữa tpCR và DFS.(5)
Digital Edition
Asia's trusted medical magazine for healthcare professionals. Get your MIMS Oncology - Vietnam digital copy today!
Sign In To Download
Editor's Recommendations
Most Read Articles
18 May 2020
Với sự phát triển không ngừng của ngành sinh học phân tử, nhiều liệu pháp nhắm đích HER2 tiếp theo sau trastuzumab như pertuzumab, trastuzumab emtansine (T-DM1)… đã được phát triển dựa trên sự kết hợp các cơ chế tác động khác nhau trên con đường dẫn truyền tín hiệu từ thụ thể HER, làm tăng thêm hiệu quả điều trị cho nhiều đối tượng bệnh nhân hơn.
Dr Margaret Shi, 18 May 2020

A blood test is shown to be feasible and safe for early detection of multiple cancers in women with no current or known history of cancer, enabling early treatment with curative intent in a subset of individuals.

Natalia Reoutova, 20 May 2020

Cancer patients infected with coronavirus disease 2019 (COVID-19) appear to be at higher risk of severe outcomes, including death, but cancer type and treatment serve as better predictors, according to recent research presented at the American Association for Cancer Research (AACR) 2020 Virtual Annual Meeting I.

At the time of writing, COVID-19 has spread to more than 200 countries and territories, affecting an estimated 4.5 million people and killing over 300,000. Cancer, on the other hand, is newly diagnosed in 18 million people and takes the lives of 10 million every year.

“We have invited physician scientists who are at the epicentre of the COVID-19 pandemic, taking care of patients with cancer. They gathered prospective information to understand the effects of COVID-19 on patients with cancer, are testing new treatments, and are making this knowledge available to the global research community, so we can all benefit from their experience,” said Professor Antoni Ribas from UCLA Medical Center, Los Angeles, California, US, chairperson of the COVID-19 and cancer plenary session of the meeting.

Pearl Toh, 11 May 2020
Adding trastuzumab to a chemotherapy backbone of carboplatin and paclitaxel led to sustained survival benefit in patients with recurrent/advanced, HER2-positive uterine serous carcinoma compared with chemotherapy alone, according to an updated survival analysis presented at SGO 2020 Meeting.