Most Read Articles
2 days ago
Greater time-in-range (TIR), as assessed by continuous glucose monitoring (CGM), may lessen pain in patients with diabetic peripheral neuropathy (DPN), a new study has found.
Jairia Dela Cruz, 15 Sep 2020
In patients with heart failure with preserved ejection fraction (HFpEF), angiotensin-neprilysin inhibition with sacubitril/valsartan confers better renoprotection than valsartan alone, reducing the risk of adverse renal events and the speed of decline in estimated glomerular filtration rate (eGFR), a study has found.
Pearl Toh, 28 May 2020
Daily intake of sugar-sweetened beverages was associated with elevated triglyceride levels and lower HDL cholesterol levels, both of which are risk factors for cardiovascular disease (CVD), according to the Framingham Heart Study with up to 23 years of follow-up.
Pearl Toh, 29 Jun 2020
Having migraine during midlife appears to be associated with a higher risk of developing dementia in later life, according to a large population-based longitudinal Danish study presented at the AHS* 2020 Virtual Meeting, indicating that migraine may be a risk factor for dementia.

HIỆU QUẢ & AN TOÀN TRÊN TIM CỦA KẾT HỢP PERTUZUMAB VÀ TRASTUZUMAB VỚI CÁC LIỆU PHÁP HÓA TRỊ CÓ HOẶC KHÔNG CÓ ANTHRACYCLINE TRONG ĐIỀU TRỊ TÂN BỔ TRỢ UNG THƯ VÚ GIAI ĐOẠN SỚM HER2 (+): KẾT QUẢ THEO DÕI DÀI HẠN TỪ NGHIÊN CỨU PHA II NGẪU NHIÊN TRYPHAENA

12 May 2020
Liệu pháp bộ đôi kháng thể đơn dòng kháng HER2 pertuzumab và trastuzumab trong điều trị ung thư vú với thụ thể HER2 dương tính được ghi nhận có hiệu quả ức chế con đường dẫn truyền tín hiệu tế bào toàn diện hơn so với từng kháng thể đơn dòng riêng lẻ.(1,2) Các nghiên cứu NeoSphere và TRYPHAENA đã cho thấy lợi ích về hiệu quả và an toàn của kết hợp bộ đôi pertuzumab và trastuzumab với docetaxel trong điều trị tân bổ trợ ung thư vú HER2 dương tính giai đoạn sớm.(3,4)
… Nhiều nghiên cứu về các liệu pháp kháng HER2 (kể cả phân tích gộp) đã cho thấy mối liên hệ giữa pCR sau điều trị tân bổ trợ với lợi ích dài hạn như sống không bệnh (DFS), sống không bệnh tiến triển (PFS), sống không biến cố (EFS) và sống còn toàn bộ (OS). Theo FDA và EMA, tpCR được xem là tiêu chí thích hợp nhất để đánh giá trong các nghiên cứu lâm sàng hỗ trợ cho việc phê duyệt nhanh thuốc mới.
Sau 5 năm kể từ khi bệnh nhân cuối cùng được phân ngẫu nhiên, kết quả của các tiêu chí về hiệu quả và an toàn dài hạn trên tim mạch trong nghiên cứu TRYPHAENA đã được công bố. Ngoài ra, một phân tích với tính chất mô tả cũng đã được thực hiện từ dữ liệu TRYPHAENA nhằm khảo sát mối tương quan giữa tpCR và DFS.(5)
Digital Edition
Asia's trusted medical magazine for healthcare professionals. Get your MIMS Oncology - Vietnam digital copy today!
Sign In To Download
Editor's Recommendations
Most Read Articles
2 days ago
Greater time-in-range (TIR), as assessed by continuous glucose monitoring (CGM), may lessen pain in patients with diabetic peripheral neuropathy (DPN), a new study has found.
Jairia Dela Cruz, 15 Sep 2020
In patients with heart failure with preserved ejection fraction (HFpEF), angiotensin-neprilysin inhibition with sacubitril/valsartan confers better renoprotection than valsartan alone, reducing the risk of adverse renal events and the speed of decline in estimated glomerular filtration rate (eGFR), a study has found.
Pearl Toh, 28 May 2020
Daily intake of sugar-sweetened beverages was associated with elevated triglyceride levels and lower HDL cholesterol levels, both of which are risk factors for cardiovascular disease (CVD), according to the Framingham Heart Study with up to 23 years of follow-up.
Pearl Toh, 29 Jun 2020
Having migraine during midlife appears to be associated with a higher risk of developing dementia in later life, according to a large population-based longitudinal Danish study presented at the AHS* 2020 Virtual Meeting, indicating that migraine may be a risk factor for dementia.