Most Read Articles
Pearl Toh, 22 Oct 2020
The combination therapy comprising carfilzomib, cyclophosphamide and dexamethasone (KCd) is effective, with a tolerable safety profile, in an Asian cohort with high-risk multiple myeloma (MM) — thus providing a more economical alternative as a potential upfront regimen in resource-limited settings, according to leading experts during a myeloma education webinar.
Roshini Claire Anthony, 13 Nov 2020

Diabetes is a key risk factor for heart failure (HF), which is the leading cause of hospitalization in patients with or without diabetes. SGLT-2* inhibitors (SGLT-2is) have been shown to reduce the risk of hospitalization for HF (HHF) regardless of the presence or absence of diabetes.

Pearl Toh, 6 days ago
Inhaled corticosteroid (ICS) should be the mainstay of long-term asthma management — such is the key message of the latest Singapore ACE* Clinical Guidance (ACG) for asthma, released in October 2020.
Pearl Toh, 21 Sep 2020
Early and sustained treatments with simplified regimen are the key to achieving good asthma control, said experts during a presentation at the ERS 2020 Congress.

FDA cho phép hệ thống làm nóng thuốc lá IQOS được kinh doanh với thông tin “giảm thiểu phơi nhiễm” của cơ thể với chất độc hại

28 Aug 2020
Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã cho phép “Hệ thống làm nóng thuốc lá IQOS” của Philip Morris Products S.A.* được kinh doanh dưới hình thức sản phẩm thuốc lá điều chỉnh nguy cơ (Modified Risk Tobacco Products - MRTP) với thông tin “giảm thiểu phơi nhiễm” của cơ thể với chất độc hại.
Đây là sản phẩm thuốc lá đầu tiên nhận được chấp thuận của FDA, cho phép kinh doanh với thông tin “giảm thiểu phơi nhiễm” (của cơ thể với chất độc hại). Chấp thuận này cho phép kinh doanh một sản phẩm do sản phẩm đó chứa hàm lượng một chất thấp hơn hoặc sản phẩm cho thấy sự giảm tiếp xúc với một chất xác định hoặc không chứa chất đó. Sự thông qua chỉ định này được kỳ vọng sẽ mang lại lợi ích cho sức khỏe người dân nói chung.
Theo Mitch Zeller, J.D., Giám đốc Trung tâm Sản phẩm Thuốc lá thuộc FDA, những dữ liệu được Philip Morris Products S.A. đệ trình cho thấy rằng việc kinh doanh hệ thống làm nóng thuốc lá IQOS với thông tin được chấp thuận có thể giúp cho người nghiện hút thuốc lá trưởng thành chuyển đổi, không tiếp tục hút thuốc lá đốt cháy, qua đó giảm thiểu sự phơi nhiễm của cơ thể đối với các chất độc hại nếu họ chuyển sang sử dụng các sản phẩm này hoàn toàn.
(* Sản phẩm này đã được cho phép kinh doanh tại Hoa Kỳ, chưa được phân phối chính thức tại Việt Nam)
Editor's Recommendations
Most Read Articles
Pearl Toh, 22 Oct 2020
The combination therapy comprising carfilzomib, cyclophosphamide and dexamethasone (KCd) is effective, with a tolerable safety profile, in an Asian cohort with high-risk multiple myeloma (MM) — thus providing a more economical alternative as a potential upfront regimen in resource-limited settings, according to leading experts during a myeloma education webinar.
Roshini Claire Anthony, 13 Nov 2020

Diabetes is a key risk factor for heart failure (HF), which is the leading cause of hospitalization in patients with or without diabetes. SGLT-2* inhibitors (SGLT-2is) have been shown to reduce the risk of hospitalization for HF (HHF) regardless of the presence or absence of diabetes.

Pearl Toh, 6 days ago
Inhaled corticosteroid (ICS) should be the mainstay of long-term asthma management — such is the key message of the latest Singapore ACE* Clinical Guidance (ACG) for asthma, released in October 2020.
Pearl Toh, 21 Sep 2020
Early and sustained treatments with simplified regimen are the key to achieving good asthma control, said experts during a presentation at the ERS 2020 Congress.