Most Read Articles
Audrey Abella, 03 Sep 2020
Interim analyses of the INBUILD trial presented at ATS 2020 continue to reflect the benefit of the tyrosine kinase inhibitor nintedanib for individuals with progressive fibrosing interstitial lung diseases (ILDs).
28 Aug 2020
Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã cho phép “Hệ thống làm nóng thuốc lá IQOS” của Philip Morris Products S.A. được kinh doanh dưới hình thức sản phẩm thuốc lá điều chỉnh nguy cơ (Modified Risk Tobacco Products - MRTP) với thông tin “giảm thiểu phơi nhiễm” của cơ thể với chất độc hại.
28 Aug 2020
The U.S. Food and Drug Administration (FDA) has authorized the marketing of Philip Morris Products S.A.’s “IQOS Tobacco Heating System” as modified risk tobacco products (MRTP) with the “exposure modification” order.
Pearl Toh, 2 days ago
Mepolizumab, a first-in-class anti-IL-5* antibody, effectively prevents asthma exacerbations in patients with severe eosinophilic asthma (SEA), according to a presentation at the ERS 2020 Congress.

FDA cho phép hệ thống làm nóng thuốc lá IQOS được kinh doanh với thông tin “giảm thiểu phơi nhiễm” của cơ thể với chất độc hại

28 Aug 2020
Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã cho phép “Hệ thống làm nóng thuốc lá IQOS” của Philip Morris Products S.A.* được kinh doanh dưới hình thức sản phẩm thuốc lá điều chỉnh nguy cơ (Modified Risk Tobacco Products - MRTP) với thông tin “giảm thiểu phơi nhiễm” của cơ thể với chất độc hại.
Đây là sản phẩm thuốc lá đầu tiên nhận được chấp thuận của FDA, cho phép kinh doanh với thông tin “giảm thiểu phơi nhiễm” (của cơ thể với chất độc hại). Chấp thuận này cho phép kinh doanh một sản phẩm do sản phẩm đó chứa hàm lượng một chất thấp hơn hoặc sản phẩm cho thấy sự giảm tiếp xúc với một chất xác định hoặc không chứa chất đó. Sự thông qua chỉ định này được kỳ vọng sẽ mang lại lợi ích cho sức khỏe người dân nói chung.
Theo Mitch Zeller, J.D., Giám đốc Trung tâm Sản phẩm Thuốc lá thuộc FDA, những dữ liệu được Philip Morris Products S.A. đệ trình cho thấy rằng việc kinh doanh hệ thống làm nóng thuốc lá IQOS với thông tin được chấp thuận có thể giúp cho người nghiện hút thuốc lá trưởng thành chuyển đổi, không tiếp tục hút thuốc lá đốt cháy, qua đó giảm thiểu sự phơi nhiễm của cơ thể đối với các chất độc hại nếu họ chuyển sang sử dụng các sản phẩm này hoàn toàn.
(* Sản phẩm này đã được cho phép kinh doanh tại Hoa Kỳ, chưa được phân phối chính thức tại Việt Nam)
Editor's Recommendations
Most Read Articles
Audrey Abella, 03 Sep 2020
Interim analyses of the INBUILD trial presented at ATS 2020 continue to reflect the benefit of the tyrosine kinase inhibitor nintedanib for individuals with progressive fibrosing interstitial lung diseases (ILDs).
28 Aug 2020
Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã cho phép “Hệ thống làm nóng thuốc lá IQOS” của Philip Morris Products S.A. được kinh doanh dưới hình thức sản phẩm thuốc lá điều chỉnh nguy cơ (Modified Risk Tobacco Products - MRTP) với thông tin “giảm thiểu phơi nhiễm” của cơ thể với chất độc hại.
28 Aug 2020
The U.S. Food and Drug Administration (FDA) has authorized the marketing of Philip Morris Products S.A.’s “IQOS Tobacco Heating System” as modified risk tobacco products (MRTP) with the “exposure modification” order.
Pearl Toh, 2 days ago
Mepolizumab, a first-in-class anti-IL-5* antibody, effectively prevents asthma exacerbations in patients with severe eosinophilic asthma (SEA), according to a presentation at the ERS 2020 Congress.