การจัดการความดันโลหิตในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

Dr. Sarunya Yuthagovit
M.D.
13 Sep 2022
การจัดการความดันโลหิตในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ความดันโลหิตสูงสามารถทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองซ้ำซึ่งนำไปสู่ความตายและพิการในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง การจัดการความดันโลหิตแบ่งได้ตามพยาธิสภาพเป็น กลุ่มหลอดเลือดสมองตีบและหลอดเลือดสมองแตก การรักษาควรพิจารณาทั้งความดันโลหิต ภาวะโรคร่วม และการได้รับยาหรือการรักษาอื่น ๆ โดยให้ความสำคัญกับการควบคุมความดันโลหิตใน 24 ชั่วโมงแรก เช่น ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบรายที่ไม่ได้รับ intravenous thrombolysis และไม่มีโรคร่วม เช่น ภาวะหัวใจและหลอดเลือดควรลดความดันโลหิต 15% จาก baseline ภายใน 24 ชั่วโมงแรก เป็นต้น ในปัจจุบันยา labetalol นั้นเป็นหนึ่งในยาตัวเลือกแรกที่ใช้รักษาเนื่องจากทำให้ความดันโลหิตอยู่ในระดับเป้าหมายได้เร็วและมีความปลอดภัยสูง
Editor's Recommendations