Most Read Articles
Pearl Toh, 5 days ago
The combination therapy comprising carfilzomib, cyclophosphamide and dexamethasone (KCd) is effective, with a tolerable safety profile, in an Asian cohort with high-risk multiple myeloma (MM) — thus providing a more economical alternative as a potential upfront regimen in resource-limited settings, according to leading experts during a myeloma education webinar.
Jairia Dela Cruz, 05 Oct 2020
Drinking more than two cups of coffee per day may just be the intervention that prevents hundreds of thousands of liver disease‐related deaths globally, a study reports.
Pearl Toh, 21 Sep 2020
Early and sustained treatments with simplified regimen are the key to achieving good asthma control, said experts during a presentation at the ERS 2020 Congress.
04 Oct 2020
Treatment with antivascular endothelial growth factor (anti-VEGF), along with regular monitoring, minimizes the risk of long-term vision loss in patients with neovascular age-related macular degeneration (AMD), a recent study has shown.

ALGINATE – GIẢI PHÁP ĐIỀU TRỊ TRÀO NGƯỢC DẠ DÀY THỰC QUẢN ĐẾN TỪ TÀI NGUYÊN BIỂN KHƠI

06 Oct 2020
Quản lý bệnh trào ngược dạ dày-thực quản (GERD) được dựa trên cơ sở liệu pháp ức chế bơm proton (PPI). Tuy nhiên, alginate là một cách tiếp cận điều trị khác, đơn trị hoặc phối hợp với PPI, đóng một vai trò quan trọng trong việc điều trị. Trong bài báo này, chúng tôi đánh giá các chủ đề liên quan tới alginate sau:
1. Định nghĩa và dịch tễ học của GERD
2. Quá trình sản xuất và phương thức tác dụng của alginate
3. Hiệu quả của liệu pháp đơn trị với alginate trong điều trị triệu chứng GERD nhẹ
4. Vai trò của alginate khi phối hợp với PPI trên bệnh nhân có GERD nặng hoặc không đáp ứng với PPI
5. Hiệu quả của alginate trong GERD với ợ trớ chiếm ưu thế
6. Alginate trong quản lý các triệu chứng GERD không điển hình
7. Sử dụng dài hạn và/hoặc theo yêu cầu
8. Vai trò của alginate trong liệu pháp xuống thang hoặc ngưng sử dụng PPI
9. Alginate trong điều trị GERD ở trẻ em
10. Alginate trong thời kì mang thai và cho con bú
11. Độ an toàn
Editor's Recommendations
Most Read Articles
Pearl Toh, 5 days ago
The combination therapy comprising carfilzomib, cyclophosphamide and dexamethasone (KCd) is effective, with a tolerable safety profile, in an Asian cohort with high-risk multiple myeloma (MM) — thus providing a more economical alternative as a potential upfront regimen in resource-limited settings, according to leading experts during a myeloma education webinar.
Jairia Dela Cruz, 05 Oct 2020
Drinking more than two cups of coffee per day may just be the intervention that prevents hundreds of thousands of liver disease‐related deaths globally, a study reports.
Pearl Toh, 21 Sep 2020
Early and sustained treatments with simplified regimen are the key to achieving good asthma control, said experts during a presentation at the ERS 2020 Congress.
04 Oct 2020
Treatment with antivascular endothelial growth factor (anti-VEGF), along with regular monitoring, minimizes the risk of long-term vision loss in patients with neovascular age-related macular degeneration (AMD), a recent study has shown.