Mirabegron là thuốc đồng vận beta-3 có cơ chế hoạt động độc đáo, dung nạp tốt, hiệu quả & an toàn được chứng minh bởi một lượng lớn hồ sơ dữ liệu
  • Là thuốc đồng vận beta-3 có cơ chế hoạt động độc đáo, giúp giảm hiệu quả các triệu chứng bàng quang tăng hoạt trên nhiều đối tượng bệnh nhân, cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân.(1-12)
  • Có tính dung nạp tốt hơn thuốc kháng muscarinic, giúp bệnh nhân kiên trì điều trị lâu hơn, tăng hiệu quả điều trị.(13-19)
  • Được chứng minh hiệu quả và tính an toàn bởi một lượng lớn hồ sơ dữ liệu, đã được phê duyệt ở 83 quốc gia, trên 18,5 triệu người đang sử dụng.(6,20-22)

 

Tài liệu tham khảo:

1. Chung E, et al. The Medical journal of Australia 2018;208(1):41-45.
2.
Tyagi P, et al. International braz J Urol. 2009;35(1):76-83.
3.
Andersson KE, et al. Int Neurourol J. 2017;21(1):6-11.
4. Kakizaki H, et al. Eur Urol Focus. 2020;6(4):729-737.
5.
Kaplan SA, et al.J Urol. 2020, 203;1163-1171.
6. Chapple CR, et al. Eur Urol. 2020 Jan;77:119-128.
7.
Wagg, A, et al. Age Ageing. 2014, 43;666-675.
8. Foley S, et al. Int J Urol. 2019;26:890-896.
9. Athanasiou S, et al. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2020, 251, 73-82.
10.
Freeman R, et al. Curr Med Res Opin. 2018;34:785-93.
11.
Foley S, et al. Int J Urol. 2019;26:890-6.
12. Petrossian RA, et al. Can J Urol. 2020;27:10106-7.
13. Kelleher C, et al. Eur Urol. 2018;74:324-333.
14.
Kim TH, et al. ICUrology. 2016;57:84-93.
15. Chapple CR. et al. European urology. 2017 Sep 1;72:389-99.
16. Yeowell G, et al. BMJ open. 2018;8:e021889.
17. Kato D, et al. Low Urin Tract Symptoms. 2019;11:O152-O161.
18. Dhaliwal P, et al. Clin Interv Aging. 2016;11:755-760.
19.
Soda T, et al. Neurourol Urodyn. 2020;39:2527-2534.
20.
Data Lock Point of 2020 Periodic Safety Update Report, 30 Jun 2020.
21.
Marinkovic SP. Ther Adv Urol 2019;11:1756287219844669.
22.
Griebling TL, et al. BMC geriatrics 2020;20:1-0